Kontrola aktywności Uczestnika na stronie internetowej loterii

Kup promocyjne opakowanie żelu pod prysznic
lub mydła w płynie Luksja.

Zachowaj dowód zakupu oraz kod promocyjny z opakowania!

Jeśli w promocyjnym opakowaniu znalazłeś przezroczysty oraz bezbarwny żel pod prysznic lub przezroczyste oraz bezbarwne mydło w płynie, zarejestruj kod promocyjny tutaj i sprawdź, co wygrałeś!

Jeśli w promocyjnym opakowaniu nie znalazłeś przezroczystego oraz bezbarwnego żelu pod prysznic lub przezroczystego oraz bezbarwnego mydła w płynie, zarejestruj swój kod promocyjny tutaj
i weź udział w losowaniu jednej z czterech nagród głównych w wysokości 5 000 zł*!

W przypadku niewydania wszystkich nagród gwarantowanych w loterii w dniu 03.01.2018 r. odbędzie się dodatkowe losowanie wśród wszystkich poprawnych zgłoszeń.

Okres przyjmowania zgłoszeń w loterii: od 13.07.2017 r. do 30.11.2017 r.

*Nagroda w postaci karty przedpłaconej VISA o wartości 5000,00 zł brutto każda wraz z kwotą pieniężną w wysokości 556,00 zł. Łączna wartość każdej nagrody głównej wynosi 5556,00 zł. Nagrody główne, o których mowa w pkt 3.1.2 lit a) Regulaminu, wydawane są za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Laureata.

Weź udział
Okres przyjmowania zgłoszeń w loterii: od 13.07.2017 r. do 30.11.2017 r. Procedura rejestracji gracza

Dziękujemy za udział w loterii

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dn. 30.11.2017 r.

Imię*
Nazwisko*
Numer telefony komórkowego*
Promocyjny Kod ukryty pod naklejką lub folią umieszczoną na promocyjnym opakowaniu Produktu*
Numer dowodu zakupu*
Miejsce zakupu promocyjnego produktu
Data zakupu*
Produkty kupione w loterii
Adres e-mail
Skan lub zdjęcie dowodu zakupu potwierdzającego zakup promocyjnego Produktu*
Można wgrać tylko pliki typu: jpg, png, gif, pdf, bmp.
Adres, na który życzysz sobie otrzymać nagrodę
Ulica*
Nr domu*
Nr mieszkania
Kod pocztowy*
Miasto*
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniem Ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu związanym z organizacją loterii „Zniknął kolor? Zapłacimy!" oraz w zależności od udzielonych zgód do celów marketingowych i nawiązywania telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez administratora. Administratorem danych osobowych jest PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa. Administrator powierzył przetwarzanie danych w celu organizacji loterii „Zniknął kolor? Zapłacimy!” Spółce i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w loterii „Zniknął kolor? Zapłacimy!”.
*Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin loterii „Zniknął kolor? Zapłacimy!”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych, promocji i reklamy przez PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa i podmioty współpracujące z nim w tym zakresie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez PZ Cussons Polska S.A. w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.

*Pola obowiązkowe
Nagrody

Nagrody gwarantowane:

1000 x 100 zł na kartę przedpłaconą VISA

1000 x zestaw kosmetyków
(5 x żel Luksja o pojemności 500 ml w tym 2 żele męskie i 3 żele damskie)

Nagrody gwarantowane, o których mowa w pkt 3.1.1 lit a) Regulaminu, wydawane są za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w pkt 5.1.

Nagrody gwarantowane, o których mowa w pkt 3.1.1 lit b) Regulaminu, wydawane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. listem poleconym za potwierdzeniem doręczenia w ciągu 14 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w pkt 5.1.

Nagrody główne:

4 x 5000 zł na kartę przedpłaconą VISA

Terminy losowań nagród głównych:

  1. W dniu 05 września 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od dnia 13 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.;
  2. W dniu 03 października 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od dnia 01 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.;
  3. W dniu 07 listopada 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od dnia 01 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.;
  4. W dniu 05 grudnia 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od dnia 01 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.
  5. W loterii w dniu 03 stycznia 2018 r. o godzinie 8.00 odbędzie się losowanie niewydanych nagród spośród wszystkich poprawnych zgłoszeń do udziału w losowaniu nagród głównych.

Nagrody główne, o których mowa w pkt 3.1.2 lit a) Regulaminu, wydawane są za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Laureata.

Oświadczenie laureata
Regulamin loterii


Kontakt
Jeśli masz pytanie,
wypełnij formularz kontaktowy

lub wyślij na adres:
i360 Sp. z o.o.
Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa
z dopiskiem „Zniknął kolor? Zapłacimy!”
Infolinia loterii prowadzona jest pod numerem telefonu:
22 101 39 41
w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 17:00
*Pola obowiązkowe.